zoomtext

Traditiegetrouw is de Kerstnachtdienst in de Grote Kerk. De dienst begint om 22.00 uur, maar zo’n tien minuten voor aanvang beginnen we met zingen. Want als er één moment is waarop zang niet kán uitblijven, is het wel in de Kerstnacht! Daarbij worden we kundig gesteund door organist Wim Dijkstra en het vocaal ensemble Couleur Locale onder leiding van Marjo van den Doel. Iedereen, jong(er) en oud(er) is van harte welkom om het feest van de geboorte van Jezus mee te vieren!

KERSTNACHTDIENST 2018

Lied 486 : 1, 2 en 4
Koorzang  Torches  (John Joubert - koor en orgel)
Lied 489 : 1 en 2
Koorzang  How far is it to Bethlehem?

VOORBEREIDING
Lied 476  Oud-Nederlands Kerstlied
Begroeting
Lied 477 : 1, 2 en 3
Bemoediging en openingstekst
Lied 477 : 4 en 5
Kyriëgebed
Glorialied 481 

DE BIJBEL GAAT OPEN
Groet
Gebed
Lezing uit het Eerste Testament  Fragment van Psalm 96 naar een  bewerking van Hans Bouma
Lied 463 : 1, 2, 3, 5 en 6
Lezing van het Kerstevangelie  Lucas 2, 1-7
Lied 503
Lezing van het Kerstevangelie  Lucas 2, 8-14
Lied 507
Overweging
Lied 483

GEBEDEN EN GAVEN
In natali domini clamant (Michael Praetorius) Waar is ons een Kind geboren? In Betlehem!
Gebeden
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte
Lied 498 : 1, 2 en 5
Zegen, beantwoord met het zingen van
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen. Amen. 
              

Uitleidend orgelspel

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype