zoomtext

Op de morgen van deze eerste zondag van de Adventstijd, komen wij samen in de Opstandingskerk. Al enkele jaren volgen we in deze bijzondere tijd, op weg naar Kerst, een enigszins ander liturgisch spoor dan we gewend zijn. Een wat kortere dienst, met een wat kortere preek, met meer ruimte voor stilte, en na de dienst – voor wie wil – ruimte voor nagesprek.

De lezingen van deze zondag zijn Zacharia 4, 4-9, 1 Tessalonicenzen 3, 9-13 en Lucas 21, 25-31. In de verkondiging ligt de nadruk op het gedeelte uit Lucas. Een kind steekt de eerste kaars aan en leest een veelzeggende Adventstekst en samen met de kinderen zingen we lied 461, waarna zij naar hun eigen ruimte gaan. Na de dienst is er koffie: of in de hal van de kerk of (voor wie wil) in de ruimtes waar een nagesprek plaatsvindt.

Van harte welkom om elkaar te ontmoeten in het Licht van de Komende!

Liturgie 2 december 2018

Zingen voor de dienst
Lied 117d
Lied 152 uit Taizé
Lied 433

v.           Onze hulp is in de Naam van de HEER
a.           die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kyriëgebed met Kyriëzang 301k

Een kind ontsteekt de eerste Adventskaars
TEKST
Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen.
Micha 5 : 1a

Lied 461  Wij wachten op de Koning

Lezing   Zacharia 14, 4-9

Lied (psalm) 50 : 1 en 11

Lezing  1 Tessalonicenzen 3, 9-13

Lied 440 : 1 en 4

Lezing  Lucas 21, 25-31

Lied 444

Overdenking

Kerntekst als inleiding op de stilte
Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!

S t i l t e

Lied 895

Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Mogelijkheid om een kaars aan te steken onder het zingen  van Lied 256
Onze Vader

Lied 435 : 1 en 2 (staande)

Zegen met gezongen Amen

Inzameling van de gaven
bestemd voor diaconie (1) en eigen gemeente (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype