zoomtext

Nieuwsberichten:

- NZC 125 jaar
- Agenda World Servants Monnickendam
- PGM op Facebook
- Aanmelden kloosterweekend
- Oproep Beeld en Geluid
Zonnepanelen Opstandingskerk

Nederlandse Zeevarenden Centrale bestaat 125 jaar!

Ds. Leon Rasser is werkzaam bij de Nederlandse Zeevarendencentrale en preekt daarnaast veelvuldig bij kerkelijke gemeenten in heel Nederland.
Wij kennen hem in Monnickendam ook van “gastpreekbeurten” die hij hier al een aantal jaren vervult. U weet wel……die predikant die ons altijd het lied van de zeevarenden (gezang 467 uit het Liedboek voor de kerken) laat zingen dat niet in het Nieuwe Liedboek staat en daarom maar (mede op zijn verzoek) achterin is geplakt.
Samen met Nico Oussoren maakte ds. Rasser een filmpje over het 125 jarig jubileum van deze Centrale (zie onderstaande link). De moeite waard om te zien wat de Centrale allemaal doet en……wat lied 467 voor veel (ex)zeevarenden betekent!
Kijk en geniet ervan. https://youtu.be/bU9tyNgFINs 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot: www.nederlandsezeemanscentrale.nl

Agenda World Servants Monnickendam

9 december: Kerstkaarsen op de kerstmarkt; komt u vooral gezellig langs!
Locatie centrum Monnickendam 12:00-17:00 uur
15 december: Snertavond; €12.50, drankjes inbegrepen! U kunt reserveren via worldservants_monnickendam@outlook.com of één van de deelnemers.
Locatie: Luthers Clubhuis Monnickendam 18:00-21:00 uur
16 december: Kerstverkoop Opstandingskerk; na de kerkdienst in Monnickendam verkopen wij ook onze kerstkaarsen.
Locatie: Opstandingskerk 11:15-12:00 uur
29 december: Nieuwjaarsduik; wij springen deze dag het koude water in! Sponsoren? Contact een van onze leden of mail naar worldservants_monnickendam@outlook.com
20 januari: High Tea; €17,50 voor een heerlijke high tea. U kunt reserveren via worldservants_monnickendam@outlook.com of één van de deelnemers.
Locatie: 't Hart van Katwoude 13

PGM op Facebook

Sinds kort heeft onze Protestantse Gemeente ook een Facebook-pagina. Naast het Kerkblad en de website dus nu een derde medium voor de PGM om naar buiten te treden. Een en ander is geproduceerd door kerkrentmeester Nico Oussoren en die heeft inmiddels al wat Vrienden doen toetreden. Het wordt uiteraard op prijs gesteld als u ook Vriend wil worden. Wacht niet en meldt u op de Facebook-pagina van de PGM als Vriend.
Natuurlijk is dit medium in de eerste plaats bedoeld om berichtgeving over en vanuit de PGM te kunnen loslaten op de buitenwacht. Heeft u iets te melden, stuurt u dat dan per email naar Nico Oussoren (nico.oussoren@live.nl). Hij zorgt voor plaatsing op de Facebook-pagina.
Het spreekt voor zich dat de mededelingen en berichten op deze Facebook-pagina wel op de PGM betrekking moeten hebben. En indien u in een bericht namen, adressen, telefoonnummers e.d. van personen wilt vermelden, dan is daar van tevoren toestemming van die personen voor vereist, dat is nu eenmaal de nieuwe wetgeving voor de persoonsgegevens.

Heeft u vragen over de werking en de mogelijkheden van deze Facebook-pagina wendt u dan tot Nico Oussoren of Peter van Voorst. Wij beschouwen de huidige periode als aanlooptijd en zullen na overleg binnen het Moderamen tot nadere afspraken komen met betrekking tot het beheer, de nieuwsgaring en andere relevante zaken.

Kloosterweekend

De tijd gaat snel en dus komt ‘het’ kloosterweekend langzamerhand weer in beeld. Het weekend wordt gehouden van vrijdag 1 tot en met zondag 3 februari 2019. De locatie is als vanouds de Sint Andriesabdij Zevenkerken, vlakbij Brugge in België. De kosten bedragen ca. € 90 (inclusief overnachtingen en alle maaltijden, exclusief de vervoerskosten).
Menigeen heeft zich inmiddels aangemeld. Wil je mee, maar heb je je nog niet opgegeven, doe dat dan snel, want de grens ligt bij 30 deelnemers.
ds. Martien Pettinga

Oproep Beeld en Geluid

Wegens het vertrek en minder inzetbaarheid van enkele van onze medewerkers is het team van Beeld en Geluid van de Grote kerk dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team willen versterken. Het gaat om het bedienen van de beeld en/of geluidsinstallatie tijdens de kerkdiensten en eventueel rouw- en trouwdiensten.
Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie? Bel of mail mij.  Je hoeft geen verstand van deze techniek te hebben want alles valt te leren.
Adrie van Lopik,coördinator Beeld & Geluid Grote Kerk
tel.0299-654642 of 0610749574
e-mail: avanlopik@kpnplanet.nl 

Stand van zaken zonnepanelen Opstandingskerk

Op dit moment is er voor 67% van het aantal beschikbare zonnepanelen ingetekend. Dit gaat dus de goede kant op!
Nog even ter herinnering; ons dak biedt ruimte voor de opwekking van elektriciteit voor 21 gemiddelde huishoudens. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u zich, geheel vrijblijvend, aanmelden via www.zonopnederland.nl/zon-op-waterland/  Zodra voor driekwart van het project is ingetekend komt het project tot uitvoering en zullen de mensen die hun belangstelling hebben getoond benaderd worden met een concrete aanbieding. Deelname gaat middels participaties van 250kWh/jaar met een richtprijs van € 325,00. De terugverdientijd ligt rond de 8 jaar.  Na deze 8 jaar is alle elektriciteit pure winst.
Naast het financiële argument voor uzelf geldt dat u ook de PGM helpt bij het terugbrengen van het begrotingstekort: de kerk krijgt 5% van de opgewekte energie als vergoeding voor het beschikbaar stellen van ons dak.

Tot slot, maar eigenlijk het beste argument, geldt dat wij als Christenen als goed huisvader om moeten gaan met Gods schepping. Daarin past duurzame energie bij uitstek.
Indien u zich nog niet aangemeld heeft dan nodigen wij u van harte uit dat alsnog geheel vrijblijvend te doen. Zodra de limiet van 75% behaald is beleggen we een informatieavond waarvoor wij u persoonlijk zullen benaderen.

 

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype