zoomtext

Diensten Kerk naar Buiten

Regelmatig zijn er laagdrempelige kerkdiensten, zoals de Diensten met Belangstellenden en de jaarlijkse openluchtdienst op het Hemmeland. We hopen hiermee ook niet-regelmatige kerkbezoekers en mensen van buiten de kerk te bereiken.

Diensten met Belangstellenden in 2018:

16-09-2018                  ds. Leon Rasser
21-10-2018                  Jack Nugter
18-11-2018                  ds. Petra de Nooij
09-12-2018                  ds. Tako Koster 
 

    

                             

Diensten door de Raad van Kerken

De Raad van Kerken organiseert jaarlijks een aantal oecumenische ochtenddiensten, vespers en elke woensdagmiddag diensten in Swaensborch.

In januari is er een dienst rondom de eenheid van kerken, in de Veertigdagentijd doordeweekse vespers op de woensdagavond, op de eerste vrijdag in maart de Wereldgebedsdagviering en in september een vredesdienst. Deze diensten worden afwisselend in de diverse kerkgebouwen gehouden.

Zo mogelijk wordt jaarlijks een KiK-viering (Kind-in-Kerk) gehouden, een viering van school en kerk.

Overige diensten

Op de eerste zondag van februari wordt de dienst georganiseerd door ZWO. 
Op eerste Paasdag kan er openbare geloofsbelijdenis worden afgelegd.

Op de eerste zondag van oktober vieren we een oogstdienst.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij hen die zijn overleden; familieleden krijgen voor deze dienst een persoonlijke uitnodiging.

Op de avond vóór eerste Kerstdag is er in de Opstandingskerk een Kinderkerstnachtdienst; de Kerstnacht- en Kerstmorgendienst worden in de Grote Kerk gehouden.

Er zijn geen vastgestelde doopzondagen. Wilt u uw kind of uzelf laten dopen, dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten. Dit geldt ook voor een huwelijks- of een rouwdienst.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype