zoomtext

Gesprekskring 'Geloven bij de tijd'

In deze kring zoeken we op een open en ruime manier naar wat geloven vandaag voor ons betekent. Daarbij worden nieuwe wegen in de wereld van geloof, religie en levensbeschouwing niet geschuwd. Ieder die geïnteresseerd is in de christelijke traditie én in staat is met respect open te staan voor nieuwe geloofsinzichten, is welkom. De groep komt ongeveer één keer per maand samen, op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de Opstandingskerk. Momenteel lezen we een boekje van prof. Riemer Roukema ‘De Bijbel besproken’. Vanaf september (2017) komen we weer bijeen.

ds. Martien Pettinga        06-44612737

Je moet wel kijken

Tien gesprekken in de ochtend. Over de ondervinding met het leven, voor- en tegenspoed, geloof en twijfel. Om onze gesprekken wat te ordenen hebben we als schema een korte oudchristelijke tekst. Daar is alles in onder te brengen, zo blijkt in de praktijk.
Om op gang te komen en je aan ideeën te helpen, gebruiken we er een boekje bij: ‘Je moet wel kijken.’  Dat is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel.
Wil je meedoen, meld je dan vóór 19 september aan.  Tien dinsdagochtenden, verspreid over het seizoen. Tijd: 10.00-11.30 uur. Eerste bijeenkomst: 26 september 2017. Vooraf aanmelden, telefonisch, per mail, of door me aan te spreken.

ds. Eugène Baljet          655850

Bijbelgroep donderdagmiddag

Iedere twee weken op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in de Opstandingskerk, lezen we onder leiding van ds. Eugène Baljet uit de Bijbel. Dit seizoen lezen we uit het zo heel andere, maar wonderschone vierde Evangelie: dat van Johannes. Het samen lezen maakt, zo is de ervaring, van alles bij ons los. Er is dit jaar veel ruimte voor onderling gesprek. Het is een vriendelijke en gastvrije groep, waar je hartelijk welkom bent. Start: september 2017.

Doris Oosterbaan          651384    contactpersoon

Tweemaal: over God en het lijden

Als God liefde is en macht heeft, hoe kan het dan dat ….? Die vraag is van alle eeuwen. Maar hoe praat je erover? C.S. Lewis (1898-1963), onder kinderen bekend als schrijver van de Kronieken van Narnia, dacht het te weten en schreef ‘Het probleem van het lijden.’ Met heel de kracht van z’n niet geringe denkvermogen gaat hij op de grote vraag in. Hij komt een heel eind, denkt hij.  In 1956 trouwt hij Joy, die al in 1960 sterft. Onder pseudoniem verschijnt dan in 1961 ‘Verdriet, dood en geloof.’  Dezelfde grote vraag, totaal ander boek.
Aan beide boeken besteden we een avond: dinsdag 9 en 23 januari 2018 20.00-21.30 uur. Vooraf aanmelden, telefonisch, per mail, of door me aan te spreken. 

ds. Eugène Baljet          655850

Kerkplein Waterland

Ontmoetingsplaats voor kerkmensen en andere voorbijgangers. Met thema’s die niet enkel binnen de Kerk van belang zijn.  Muziek, achtergronden, film, bespreking van maatschappelijke en godsdienstige thema’s. Sinds september 2011.  In september 2017 start het zevende seizoen!
Een programma vanuit verschillende kerkgemeenschappen (vanuit Monnickendam, bijvoorbeeld, participeren de Rooms-katholieke Parochie, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse Gemeente) voor alle Waterlanders met enige spirituele interesse. 

Kortom, heel geschikt om je vrienden, buren en andere bekenden voor uit te nodigen.

ds. Eugène Baljet              655850

Kloosterweekend

Jaarlijks wordt een kloosterweekend georganiseerd in de Sint Andriesabdij te Zevenkerken (bij Brugge). Van vrijdag- t/m zondagmiddag beleven we het kloosterleven van Benedictijner monniken: een ontmoeting met monniken van verschillende generaties en achtergronden, met uiteenlopende karakters en activiteiten. We bidden, zingen, praten en eten met de monniken samen. Er is een thema, dat als een rode draad door het kloosterweekend loopt. De kosten bedragen ca. € 45,00 p.p. per dag (incl. maaltijden). Voor het meerijden wordt een vergoeding voor de benzinekosten gevraagd.

Van 2 t/m 4 februari 2018 is het volgende kloosterweekend. Wie geïnteresseerd is, kan zich opgeven bij:

ds. Martien Pettinga           06-44612737

Vrouwen Contactgroep

Deze groep komt maandelijks op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur samen in de Opstandingskerk. Voorop staat de onderlinge ontmoeting en gezelligheid. Daarnaast is er ook ruimte voor het bespreken van een actueel onderwerp.

Nienke Peereboom          653206    presidente

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2017-2018: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft

Tien avonddiensten rondom het thema: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype